Köp för mer än 2000 kr: 5% rabatt   Köp för mer än 10000 kr: 10% rabatt
19C2c

sidv Lovisa 23-5-84, F 400

150 kr
19SC1b

rätv Helsingfors 7-9-81

750 kr
19SC2b

delad Borgå 17-1-83, cert Gummesson, F 5000

1800 kr
19Sb

1 mark perf 11x11, 3-8-82, F 1200

450 kr
26a

10m brun/röd, lätt stpl, cert Gummesson, F 7000

2500 kr
33

5m grön/röd, stpl, F 600

240 kr
33

rätv Helsingfors 7-IX-97

250 kr
33aa

sidv Lahtis 16-9-93

250 kr
33c

rätv Wiipuri 11-XI-97

300 kr
34

10m brun/röd, stpl, F 800

300 kr
34

rätv Helsinki 1-X-97

400 kr
34

omv Åbo 24-1-00

300 kr
35-44

stpl kortserie, F 1840

600 kr
45

Helsingfors 19-VIII-04 PRAKT

650 kr
46

på klipp, Helsingfors 8-III-99, sign Ossa

1900 kr
48

5p 1901, stpl, F 300

120 kr
48

stpl Torneå

120 kr
54

poststpl Helsinki -02, sign Dan. Pröv., F 2600

900 kr
60a

stpl

200 kr
60bvm2

stpl, F 550

200 kr
61

sidv Torneå 2-1-18, små ej genomlysande ann.streck på baksidan

700 kr
61

lätt stpl, F 1600

650 kr
61

stpl -18, F 1600

500 kr
133W1

4-block, Joroinen 10-IV-29, F 1400

600 kr