Köp för mer än 2000 kr: 5% rabatt   Köp för mer än 10000 kr: 10% rabatt
7v5C2

stpl, kort tandspets

300 kr
7v4C2

stpl, kort tandspets

400 kr
7v5C3

par med lätt PKXP-stpl, ett par korta tandspetsar

600 kr
7v2C3

mkt lätt stpl, sign Tuori, F 4000

1200 kr
7v5C3

lätt stpl, bruten tand

400 kr
7v5C3

stpl, kort tandspets

400 kr
8v2C3

sidv Helsingfors 16-9-68

200 kr
8v2C3b

lätt blå Fre..-71, F 1000

400 kr
8v1C3x

sidv Åbo 20-2-68

300 kr
8v1C2z

"FRKO" PRAKT

900 kr
9v1C2

omv Tammerfors 20-1-68, kort tandspets

150 kr
9v1C2

praktstpl Nikolaistad 26-6-67, kort tandspets

300 kr
9v1C2

rätv Wiborg 17-5-70

300 kr
9v1C3

250 kr
9v1C3

lätt stpl, felfri tandning

250 kr
9v2C3a

omv Åbo 6-3, felfri tandning, F 1000

400 kr
11

blå rätv Nikolaistad 24-7-75

2400 kr
13LC4a

perf 12,5x11, stpl

500 kr
14a

8p ljust blåakt grön, stpl

250 kr
15Lax

rätv Sordavala 19-5-83

500 kr
15SC3b

perf 11x12,5, stpl, sign Oesch

1100 kr
15SC4b

perf 12,5x11, stpl, F 2800

1500 kr
17LC3a

perf 11x12,5, stpl, F 1600

750 kr
19C2b

Jyväskylä 10-12-82 PRAKT

650 kr