Orders for more than SEK 2000: 5% discount   Orders for more than SEK 10000: 10% discount
4C1

fyrk Tam..

SEK 200
4C1

fyrk Björneborg, F 500

SEK 200
4C1

sidv Åbo 1-4-62

SEK 250
4C2b

hårt vitt papper, stpl 10-65, F 5000

SEK 1500
5v3C2

5p ordinary paper in roulette II Åbo 20-1-72, cert Gummesson: perf faults, F 18000

SEK 3300
5v1C2

4-strip! Endast ett par ktt, Jakobstad 6-1-69, ovanligt

SEK 2500
5v2C2

stpl, F 1800

SEK 500
5v1C3c

stpl, felfri tandning

SEK 400
6v3C1

..stad -74, F 2800

SEK 1100
6v3C1

stpl, F 2800

SEK 700
6v2C3

8p on thick coarse paper, roulette III, pen canc, F 3500

SEK 1100
6v3C3

stpl, felfri tandning, F 1500

SEK 500
6v1C3

stpl, F 1500

SEK 400
7v4C2

rätv Tammerfors, kort tandspets

SEK 500
7v5C2

stpl, kort tandspets

SEK 300
7v4C2

stpl, kort tandspets

SEK 400
7v5C3

par med lätt PKXP-stpl, ett par korta tandspetsar

SEK 600
7v2C3

mkt lätt stpl, sign Tuori, F 4000

SEK 1200
7v5C3

lätt stpl, bruten tand

SEK 400
7v5C3

stpl, kort tandspets

SEK 400
8v2C3

sidv Helsingfors 16-9-68

SEK 200
8v2C3b

lätt blå Fre..-71, F 1000

SEK 400
8v1C3x

sidv Åbo 20-2-68

SEK 300
8v1C2z

"FRKO" PRAKT

SEK 900