Köp för mer än 2000 kr: 5% rabatt   Köp för mer än 10000 kr: 10% rabatt
0

Aunus 1-8 på stort klipp, Säämijärvi Postitimisto 30-VIII-1919, F27000, cert LN

15000 kr
2

omv Wiborg 6-11-58, mkt bredrandigt ex, cert Gummesson, F 7000+

4400 kr
2

Helsingfors 12-8-57 cert LN: slight thin spot, fine

2900 kr
2

endast poststpl Wiborg -56, bra marginaler, F 7000

2500 kr
2

Helsi(ngfors) + ink cross, VF-XF

2500 kr
2

bläckmak, F 3500

1500 kr
2e

på klipp, omv Helsingfors 28-9-58 + bläckkryss, breda marginaler

2900 kr
2e

Helsingfors 21-1-59 + bläckkors, sign Leinonen, PRAKT

3900 kr
2e

Wiborg 3-3-58, sign HW, PRAKT

3300 kr
2v1

10k smalrandigt papper, Helsingfors 14-5-58 + bläckkryss, PRAKT, cert Gummesson

4800 kr
2v1

10k smalrandigt papper, Helsingfors 17-5-58 + bläckkors, PRAKT

3900 kr
2v2

Helsingfors 2-12-59 + bläckkryss på bredrandigt papper, 3 ol. signeringar + "Ferrari 1923", F 16000

6500 kr
2v2

Helsingfors 12-59 + bläckkryss, bredrandigt papper, cert Schwenson: very fine, F 16000

6500 kr
3C1LKa

stpl, felfri tandning, F 2500

900 kr
3C1LKb

ANK-stpl, felfri tandning, F 2500

900 kr
3C1La

fyrk Rau(mo), sign Gummesson

1100 kr
3C1Lb

rätv fyrk Ekenäs 26 JUN 186X, sign Richter

1100 kr
3C1

bläckmak par på klipp, F 5000

1500 kr
3C2

lätt stpl, fräscht par med endast en kt

1100 kr
3C2

ngt särat par på klipp, lätt stpl, felfri tandning

900 kr
3C2a

sidv Helsingfors, felfri tandning, F 2000

750 kr
3C2b

stpl, felfri tandning, sign Tuori, F 2000

750 kr
4C1Kc

lätt stpl, felfri tandning

200 kr
4C1Lb

lätt, sidv Fredrikshamn 27-1-65, felfri tandning

350 kr