Köp för mer än 2500 kr: 5% rabatt   Köp för mer än 10000 kr: 10% rabatt
2

endast poststpl Wiborg -56, bra marginaler, F 7000

2500 kr
2e

på klipp, omv Helsingfors 28-9-58 + bläckkryss, breda marginaler

2900 kr
2e

Helsingfors 21-1-59 + bläckkors, sign Leinonen, PRAKT

3900 kr
2e

Wiborg 3-3-58, sign HW, PRAKT

3300 kr
3C1LKa

stpl, felfri tandning, F 2500

900 kr
3C1LKb

ANK-stpl, felfri tandning, F 2500

900 kr
3C1La

fyrk Rau(mo), sign Gummesson

1100 kr
3C2

lätt stpl, fräscht par med endast en kt

1100 kr
3C2

ngt särat par på klipp, lätt stpl, felfri tandning

900 kr
3C2a

sidv Helsingfors, felfri tandning, F 2000

750 kr
3C2b

stpl, felfri tandning, sign Tuori, F 2000

750 kr
4C1Kc

lätt stpl, felfri tandning

200 kr
4C1Lb

lätt, sidv Fredrikshamn 27-1-65, felfri tandning

350 kr
4C1

fyrk Tam..

200 kr
4C1

fyrk Björneborg, F 500

200 kr
4C1

sidv Åbo 1-4-62

250 kr
4C2b

hårt vitt papper, stpl 10-65, F 5000

1500 kr
5v2C2

stpl, F 1800

500 kr
6v3C1

..stad -74, F 2800

1100 kr
6v3C1

stpl, F 2800

700 kr
6v2C3

8p on thick coarse paper, roulette III, pen canc, F 3500

1100 kr
6v3C3

stpl, felfri tandning, F 1500

500 kr
6v1C3

stpl, F 1500

400 kr
7v4C2

rätv Tammerfors, kort tandspets

500 kr