Köp för mer än 2000 kr: 5% rabatt   Köp för mer än 10000 kr: 10% rabatt
1

line canc GRÖNLAN(DS STYRELSE), cert LN: very fine, F 9000

3600 kr
1

"STYRELSEN AF KOLONIERNE I GRÖNLAND", cert LN: very fine, F 9000

3500 kr
1

*(*) cert LN: excellent copy, F 8500

3300 kr
2B

VF used, F 6500

2400 kr
2B

*(*) op. LN: excellent copy, F ca 7000

2500 kr
2C1

VF used, F 7500

2800 kr
2C1

*(*) cert LN: very fine, F 6000

2500 kr
2C1

oval canc, cert LN: very fine, F 7500

2900 kr
2C1

*(*) cert LN: very fine, F 6000

2200 kr
2C1

cert LN: very fine used, F 7500

2900 kr
2C1

*(*) cert LN: excellent copy, F 8500

3300 kr
2C3

cert LN: off reperf att 2 sides, VF used, F 19000. Rarity (total issue 100)

7500 kr
2D

* corner cut, PRAKT, F 8000+

3300 kr
2D

corner cut, VF used, sign CAM, F 8000

2800 kr
2D

corner cut, cert LN: very fine used, F 8000

2900 kr
2I

5ö 1905, kolonistpl, cert Lundegaard, F 7500

2900 kr
2I

** 5ö 1905, PR-LYX, cert CAM, F 22000+

9800 kr
3B

VF used, F 5000

2200 kr
3B

*(*) PRAKT, F 10000

2900 kr
3B

imperf at bottom, VF used, F 5000

1900 kr
3B

** cert LN: PRAKT, F ca 23000

11000 kr
3B

*(*) cert LN: excellent copy, F ca 7000

2700 kr
3C1

** 10ö 1910, cert LN: luxury copy, F 28000+

12000 kr
3C1

*(*) cert LN: excellent copy, F 11000

3900 kr