Köp för mer än 2000 kr: 5% rabatt   Köp för mer än 10000 kr: 10% rabatt
14Bb

(*) xug, mörkt olivakt orangebrun, (F 4000)

500 kr
14Bc1

*(*) PRAKT, F 4000

1400 kr
14Bd

* PRAKT, F 4000

1200 kr
14Bd

*(*) mkt gott ex, F 2200

750 kr
14Be

*(*) gulakt orangebrun, F 2200

750 kr
14Bg

** mc-sc hörnmarginalfyrblock (F 36000)

3900 kr
14Bg

** mc-nsc, (F 6500)

1200 kr
14Bg

*(*) F 2200

750 kr
14Bg

*(*) felperforerat ex

500 kr
14Bh

*(*) perf 1872, F 2200

750 kr
14N

** F 1500

600 kr
15N

*(*) FELCENTRERAT!

750 kr
15N

*(*) F 1200

500 kr
15b1

* sign Sjöman, F 6500

2200 kr
15b2

* mkt gott ex, F 6500

950 kr
15c

*(*) PRAKT, sign Sjöman, F 9500

3300 kr
15c

** hörnmarginalfyrblock, cert HOW (för 9-block): mkt gott objekt 3,3,5. F 72000

16000 kr
16N

*(*) AB-PRAKT

450 kr
16b1

*(*) F 2800

950 kr
16b1

* cert NS: felfritt, mkt gott ex 3,3,3-4, F 2800

800 kr
16f

(*) "högröd", xug, (F 7000)

500 kr
16g

*(*) 4-block, cert HOW: vackert o fräscht, mkt gott objekt 3,3,4. F 15300

4800 kr
16g

*(*) F 2600

950 kr
16g

*(*) mkt gott ex, F 2600

1100 kr