Köp för mer än 2000 kr: 5% rabatt   Köp för mer än 10000 kr: 10% rabatt
Tj2

Reyk(javik), cert LN: very fine, F 6500

2700 kr
Tj3

(Kirjubae)jarklaust (R5)

1500 kr
Tj3v7

Reykjavik 19-4, PR-LYX

1200 kr
Tj5b

** 5a gulakt brun 1886, PRAKT, cert Norsten, F ca 4500

1800 kr
Tj5d

par med violett kronstpl AEgissida

500 kr
Tj6c

** 10a blå 1891, F 2800

1100 kr
Tj8a

*(*) 20a mörkgrön 1876, F 4500

1700 kr
Tj13

** PR-LYX

1300 kr
Tj15

* cert LN: very fine, F 3000

1200 kr
Tj15

** PRAKT, cert LN

2900 kr
Tj17

*(*) cert LN: very fine, F 4000

1600 kr
Tj17

kronstpl (Akr)anes, cert LN: very fine, F 7000

2600 kr
Tj17

*(*) PRAKT, cert Norsten

2400 kr
Tj17

** cert LN: very fine, F 9000

3300 kr
Tj17v1

* inv opt, sign Debo, F 7500

2900 kr
Tj54

** 5kr brun 1922, PRAKT, cert Norsten

2500 kr
Tj71

rätv Reykjavik 24-III-30, F 3500

1700 kr
Tj71v

* dubbelt påtryck, F 3500

1600 kr
Tj72

Reykjavik 24-III-30 AB-PRAKT

1600 kr
Tj73

sidv Reykjavik 30-VII-30, F 3000

1300 kr