Köp för mer än 2000 kr: 5% rabatt   Köp för mer än 10000 kr: 10% rabatt
80

** F 3600

1400 kr
80

** 6a 1907, PRAKT

2200 kr
81

** 10a röd 1907, F 4400

1700 kr
90

** PRAKT

2400 kr
94

** 5a 1914, PRAKT

1600 kr
97

** 20a blå 1918, PRAKT, cert Norsten

4400 kr
103

** PR-LYX

1500 kr
107

** PRAKT, cert LN

5500 kr
107

** cert LN: very fine, F 9500

3600 kr
107

*(*) PR-LYX

2200 kr
107

Stykish(olmur) 22-VI, F 5000

1900 kr
107

cert LN: very fine used, F 5000

1800 kr
122

*(*) PRAKT

1300 kr
122

sidv Reykjavik 3-11-2X, cert LN: very fine, F 4000

1600 kr
122

** cert LN: VF, F 7000

2800 kr
122

** PR-LYX, cert LN

3900 kr
122

*(*) F 2500

950 kr
122

** 4-block, befund CAM, F 35000

9500 kr
123

*(*) PR-LYX

1900 kr
123

** cert LN: very fine, F 8500

3300 kr
123

*(*) F 3300

1300 kr
123

rätv (Rey)kjavik 1-VII-28, cert LN: very fine, F 6000

2600 kr
123

på mkt vackert klipp, Reykjavik 3-1-25, F 6000

2400 kr
123

** hörnmarginalfyrblock, F 42500

12000 kr