Köp för mer än 2000 kr: 5% rabatt   Köp för mer än 10000 kr: 10% rabatt
1

* cert LN: very fine, F 9500

3800 kr
1v2

(*) otandat par, F 11000

4400 kr
1v2

(*) otandat marginalex, cert CAM, F 5500

2200 kr
2

(Mik)libaer 7-5, cert LN: mkt gott ex, F 9000

3600 kr
3PT

(*) pair, F 4000

1600 kr
3

rätv Reykjavik 8-5 (typ A), cert LN, F 10000

4400 kr
3v1

* omv vm, F 4000

1500 kr
4PT

(*) pair, F 4000

1600 kr
4v2

(*) otandat marginalpar, F 7000

2800 kr
4v2

(*) otandat, cert Grönlund, F 3500

1400 kr
5PT1

(*) pair, F 4000

1600 kr
5

*(*) PRAKTFYRBLOCK, F ca 30000 cert CAM

9800 kr
5

*(*) PRAKT, cert LN, F 6000

2500 kr
5

*(*) cert LN: very fine, F 4200

1600 kr
5

*(*) för märket bra tandning, F 4200

1400 kr
6

dansk ringstpl, cert Grönlund, F 19000

3900 kr
6v1

lätt Reykjavik-stpl, cert Grönlund, F 6500

2500 kr
7v2

*(*) marginalex, otandat till höger, F 6000

2400 kr
8a

** 3a orangebrun, tunt papper 1882, cert Norsten, F 4500

1800 kr
8v3

"guldgul", stpl Akureyri, cert Svendsen/Elrup, F 4000

1500 kr
9

*(*) F 4500

1600 kr
10a

** 5a blågrön 1882, F 4000

1400 kr
10c

**5a ljusgrön 1891, PRAKT, F 3000

1200 kr
10c

** 5a ljusgrön 1891, PR-LYX

1800 kr