Köp för mer än 2000 kr: 5% rabatt   Köp för mer än 10000 kr: 10% rabatt
36h

*(*) F 3000

1100 kr
36h

** cert Norsten: mkt gott ex 3,3,5. F 7000

2800 kr
37N

*(*) PR-LYX

2400 kr
37N

*(*) Nytryck 1885, PRAKT

1800 kr
38g

*(*) PR-LYX

3900 kr
38g

** cert HOW: felfritt, mkt gott ex 3,3,5. F 13000

4800 kr
38g

** cert HOW: felfritt, mkt gott ex 3,3,5. F 13000

4800 kr
39a

*(*) PRAKT, F 2800

1100 kr
39a

** F 6500

2500 kr
39a

*(*) F 1800

500 kr
39b

*(*) PRAKT, F 2800

750 kr
39c

*(*) 10ö blekt karmin, F 1800

650 kr
39c

*(*) 10ö blekt karmin, PRAKT, F 2800

1100 kr
39c

** 10ö blekt karmin, cert Norsten: mkt gott ex 3,3,5. F 6500

2200 kr
39c

** cert HOW: PRAKTEX 4,4,5. F 10000

3800 kr
41

** PR-LYX

300 kr
41

*(*) PR-LYX

100 kr
42e

** F 750

300 kr
42e

*(*) PR-LYX

200 kr
42e

** PR-LYX

500 kr
42e

** PRAKT, F 1200

400 kr
43c

*(*) PRAKT, F 1000

400 kr
43c

*(*) F 600

240 kr
43d

*(*) F 500

200 kr